กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2022 วันที่ 8 กันยายน 2565

ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์ซื้อชุดนักเรียน และ สำหรับผู้ที่สั่งซื้อชุดนักเรียนไว้ ท่านสามารถติดต่อซื้อ/รับชุดนักเรียนได้ตามวันเวลาดังนี้

ระดับชั้น PreK-K.3 : 5 กันยายน 2565 เวลา 8.30 - 15.00 น.

ระดับชั้น Grade 1-2 : 6 กันยายน 2565 เวลา 8.30 - 15.00 น.

The first day of school for the 2022-2023 school year is September 8,2022. We're all excited to welcome everyone back to school.

Uniform Pick-Up Date as follows

PreK-Kindergarten : September 5, 2022 ( 8:00 AM - 3 PM)
Elementary : September 6,2022 ( 8:00 AM - 3 PM)
...

16 0

Take a look at today's Summer Class field trip to Sarapee Farm. It was indeed a fun experience for all of us.

#crestviewinternationalschool #lopburi #kindergarten
...

9 0

We explored our new INTERACTIVE BOARDS with our Summer Class C recently. We did have a fun working on it.
#crestviewlopburi #CVIS #Crestview
...

10 0

Here's the second part of our City Tour with K3.
#ipc #CrestviewLopburi #lopburi
...

14 0

Here's a late post Part One of our K3 city tour last month.

#ipc #cvis #Lopburi #crestviewlopburi
...

10 0

Take a sneak peak of our Summer Class today.
#ipc #cvis #crestview #CrestviewLopburi
...

14 0