โปรดเลื่อนเพื่อหาชื่อนักเรียน กดที่ชื่อของนักเรียนและกรอกรหัสผ่านเพื่อดูรายงาน
(โปรดติดต่อสำนักงานเพื่อรับรหัสผ่าน) ขอบคุณค่ะ

Please scroll down and find your child's name. Click on the your child's name. You will need a password to open the file. Kindly contact the front office. Thank you.

PRE-KINDERGARTEN

KINDERGARTEN 1A

KINDERGARTEN 1B

KINDERGARTEN 2

KINDERGARTEN 3