วันนี้ ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเครสท์วิว ได้มีโอกาสเข้าประชุม พูดคุยกับ ดร.อุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) และท่านประธานสมาชิก คุณแมตต์ มิลส์ จากโรงเรียนกรุงเทพพัฒนา

On 29th of October 2021, Crestview school administrators had a productive meeting with International Schools Association (ISAT) President, Mrs. Usa Somboon of International School Bangkok and ISAT Co-Chair of Operation and Membership, Mr. Matt Mills, Head of School of Bangkok Patana.  Crestview is applying to be a member of ISAT.

 

Leave a comment